سازه بتنی و رفع نشتی درزهای انبساطی کلاریفایر شماره یک تصفیه خانه کوت امیر ترمیم شد
سازه بتنی و رفع نشتی درزهای انبساطی کلاریفایر شماره یک تصفیه خانه کوت امیر ترمیم شد
رئیس گروه دفتر نظارت و مطالعات معاونت فنی و مهندسی شرکت آب جنوب شرق از ترمیم سازه بتنی و رفع نشتی درزهای انبساطی کلاریفایر شماره یک تصفیه خانه کوت امیر خبر داد.

“حمیدرضا بهزادی منش” گفت: باتوجه به نشتی شدید و تخریب سازه بتنی کلاریفایرهای طرح قدیم تصفیه خانه کوت امیر، پس از بررسی شرایط توسط کارشناسان، اجرای پروژه در فاز اصلاح سازه آسیب دیده در روش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از تشکیل جلسات تخصصی با مدیریت و کارشناسان بهره برداری معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، رفع نشتی درزهای انبساطی با استفاده از نوار آب بند لاستیکی قابل انعطاف مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: در این روش پس از پاکسازی درزهای انبساطی و تخریب بتن های فرسوده، مقاوم سازی با الیاف سیمانی انجام و پس از قیر پاشی درزها، با استفاده از مصالح و چسب بتن محل درزها اصلاح شده و با تزریق چسب و نصب نوار آب بند لاستیکی قابل انعطاف نسبت به آب بندی محل نشتی در کلاریفایر اقدام شد.

حمیدرضا بهزادی منش عنوان کرد: با اتمام این عملیات کلاریفایر شماره یک وارد فاز تست و آزمایش قرار گرفت، تا پس از گذراندن دوره آزمایشی نسبت به برنامه ریزی ترمیم و رفع نشتی درزهای انبساطی سایر کلاریفایرهای طرح قدیم تصفیه خانه کوت امیر اقدام شود.