بازدید رؤسا و کارشناسان شرکت مناطق نفت خیز جنوب از تاسیسات میدان نفتی آزاداگان جنوبی شرکت نفت و گاز اروندان
بازدید رؤسا و کارشناسان شرکت مناطق نفت خیز جنوب از تاسیسات میدان نفتی آزاداگان جنوبی شرکت نفت و گاز اروندان

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، جمعی از روساء و کارشناسان مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت مناطق نفت خیز جنوب و از بخش های مختلف این اداره، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه(۱۲و۱۴تیرماه ۱۴۰۲) جهت امکان سنجی و پیاده سازی واحدهای فرآورشی مشابه واحد بهره برداری غرب کارون در مناطق نفت خیز جنوب، […]

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، جمعی از روساء و کارشناسان مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت مناطق نفت خیز جنوب و از بخش های مختلف این اداره، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه(۱۲و۱۴تیرماه ۱۴۰۲) جهت امکان سنجی و پیاده سازی واحدهای فرآورشی مشابه واحد بهره برداری غرب کارون در مناطق نفت خیز جنوب، از تاسیسات این کارخانه و کارخانه skid mounted (واحد پیش ساخته فرآورش نفت آزادگان جنوبی) در قالب اردوی راهیان پیشرفت بازدید کردند.

در این بازدید کارشناسان این شرکت در خصوص چگونگی روند فرآورش و همچنین آخرین تکنولوژی های بکار برده شده در این کارخانجات به بازدید کنندگان توضیحاتی را ارائه دادند.