پروژه توسعه و تکمیل تصفیه خانه آب دارخوین (تصفیه خانه جامع شهرستان شادگان) با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، تصفیه خانه آب دارخوین تامین کننده آب شرب شهرهای دارخوین، خنافره و شادگان  بالغ بر ۱۶۰ روستای منطقه با جمعیتی بالغ بر ۲۲۱ هزار نفر در افق سال ۱۴۱۵ در قالب طرح آبرسانی غدیر است.

این تصفیه خانه دارای قدمتی بالغ بر ۵۰ سال بوده و فرآیند تصفیه آن فقط شامل حوضچه های ته نشینی(تصفیه فیزیکی) است.

به منظور توسعه و تکمیل یگانهای مورد نیاز این تصفیه خانه جهت ایجاد ظرفیت تولید و انتقال آب شرب مطلوب به میزان ۱۳۵ هزار مترمکعب در شبانه روز، نیاز به احداث یگانهای تصفیه کامل آب شرب شامل ۱۲ دستگاه فیلتر ثقلی، مخزن آب پاک، سیستم پیش کلر زنی، سیستم بکواش، ایستگاههای پمپاژ آب ، ایستگاه پمپاژ ریکاوری، سیستم ابزار دقیق، مولدهای برق اضطراری و … است.

جهت رسیدن به این هدف پروژه، تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه دارخوین در سال ۱۴۰۰ تعریف شده و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ۱۴۰۱ شروع شده که تاکنون این پروژه بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده جهت تسریع در تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال پروژه و فعالیتهای شبانه روزی اکیپ های اجرایی، امید است تا شهریور ماه سال جاری همه یگانهای مورد نیاز این تصفیه خانه کامل شده و تصفیه خانه دارخوین وارد مدار بهره برداری قرار گرفته و همه شهرها و روستاهای تحت پوشش این تصفیه خانه از آب شرب تصفیه شده استاندارد بهره مند شوند.

لازم به ذکر است اعتبار این پروژه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.