برگزاری آئین تکریم و معارفه سرپرستان مدیریت های فنی و عملیات شرکت مارون
برگزاری آئین تکریم و معارفه سرپرستان مدیریت های فنی و عملیات شرکت مارون
آئین تکریم و معارفه سرپرستان جدید مدیریت های امور فنی و عملیات شرکت مارون یکشنبه 18 تیر در محل سالن جلسات مدیریت این شرکت برگزار گردید.

در این رویداد مهندس ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون عنوان نمود که باید فرصت کوتاه نقش آفرینی موثر در صنعت نفت را غنیمت شمرد  و در ادامه تاکید کرد که سمت سازمانی، امانت الهی بوده و زمان تصدی آن، فرصتی کوتاه است که در اختیار ما قرارداده شده تا با نقش آفرینی موثر و کارآمد، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و موجبات تعالی آن را فراهم آوریم.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، قباد ناصری یکنواختی عملکرد را مقدمه ای بر عدم انگیزش نیروی انسانی دانست و گفت: مدیران تازه نفس همواره با توانی مضاعف و استفاده راهبردی از تجارب مدیران پیشین، گام های موثری را در راستای تسهیل فرایند تولید برداشته و این نتیجه ای نخواهد داشت جز پویایی دوچندان سازمان.

در پایان مدیر عامل شرکت مارون از تلاش های مهندس منصور ترکمان اسدی جهت تصدی سمت مدیریت عملیات شرکت بهره بردری نفت و گاز مارون تقدیر و حکم “مشاور مدیرعامل در امور فنی” را به وی تقدیم کرد و مهندس باقر قاسمی را به عنوان سرپرست مدیریت عملیات و مهندس رضا رضایی به عنوان سرپرست مدیریت امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون معرفی نمود