عملیات مرمت و بهسازی مصلی نماز جمعه شهرستان مسجدسلیمان به همت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و با برآورد هزینه ای بالغ بر 152 میلیارد ریال در حال انجام است.

این اقدام با درخواست دفتر امام جمعه و موافقت مهندس علیرضا هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت توسط مدیریت مهندسی و ساختمان در حال انجام است.

به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، در این اقدام سقف کاذب مصلی نماز جمعه به مساحت ۳۴۰۰ مترمربع که به علل مختلف، نا ایمن و دچار فرسایش و ریزش گشته بود جمع آوری و پس از ایمن سازی، سقف کاذب جدید فلزی با کیفیت مطلوب در حال اجرا می باشد .

در ادامه این خدمت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و گسترش فرهنگ نمازخوانی صورت می گیرد، در بخش اداری به متراژ ۴۰۰ مترمربع و فرهنگی نیز به متراژ ۴۰۰ مترمربع در مجموع ۸۰۰ مترمربع با استفاده از سازه سبک در فضای داخلی مصلی طراحی و در حال اجرا می باشد. ضمن آنکه انجام سیستم سرمایشی این مجتمع مذهبی نیز در برنامه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان قرار دارد