سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از برگزاری 11 هزار و 848 نفر ساعت آموزش در قالب 6 دوره الزامی جهت تمدید یا اخذ مجوز صدور درخواست کار(permit) خبر داد که با همکاری مراکز آموزش فنون اهواز و آموزش و توسعه مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.

سید ابراهیم صالحین برگزاری این مجموعه آموزش ها را پیرو تاکید مدیرعامل این شرکت دال بر صیانت از سرمایه های انسانی سازمان، همجواران واحدهای عملیاتی و تاسیسات فرایندی برشمرد و گفت: داشتن پرمیت یکی از الزامات راهبری فرایند تولید به ویژه در زمان انجام تعمیرات اساسی یا موردی در واحدهای عملیاتی است که بر پایداری تولید تاثیر مستقیم دارد، بنابراین طی یک برنامه جامع، ۶ دوره تخصصی برای ۱۳۴ نفر از مسئولین یا سرپرستان واحدها(۶۷۰ نفر/دوره) در فصل بهار سال جاری برگزار شد که در نوع خود کم سابقه است.

نجم مقدم دوست، رئیس آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز در همین راستا یادآور شد که دوره های HSE عمومی، اصول و مبانی پدافند غیرعامل-عمومی، ایمنی کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط، ایمنی در گودبرداری، دستگاه های آزمایش گاز و انواع ماسک های تنفسی و سیستم کار(PTW) عناوین ۶ دوره ارائه شده می باشند؛ وی همچنین از کلیه دست اندرکاران برگزاری این مجموعه آموزش ها تقدیر کرد.