افراد اصلح در انتخابات شرکت کنند/ مردم به افراد دارای برنامه رای دهند
افراد اصلح در انتخابات شرکت کنند/ مردم به افراد دارای برنامه رای دهند
مسئول جبهه پایداری خوزستان گفت: انتخابات نماد مردم سالاری و نقش آفرینی مردم در آینده کشور است که مشارکت بالا تضمین قوی در تصمیمات ملی است.کریم کریمی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار آوای خوزستان در اهواز، اظهار داشت: انتخابات یک امر ملی است و‌ یکی از افتخارات انقلاب اسلامی حضور و نقش آفرینی موثر مردم در تصمیمات خردو‌کلان پس از انقلاب است.
وی افزود: در رژیم منحوس پهلوی حق رای نمایشی و نمایندگان سرمایه سالاران دست پرورده دربار بودند که اختیاری از خود نداشتند و از سوی دربار به مردم تحمیل می شدند.
مسئول جبهه پایداری انقلاب اسلامی خوزستان بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی، مردم تصمیم گیران حقیقی و اصلی امور کشور شدند و مردم در طی این چهار دهه آزادانه و هر سال پای صندوق رای حاضر و نمایندگان خود را انتخاب کردند.
وی گفت: امروز مردم بسیاری از کشورهای منطقه که ادعای دموکراسی دارند،‌فرق صندوق میوه و رای را نمی دانند و به شکل دیکتاتوری خانوادگی اداره می‌شوند.
کریمی تبار افزود: مشارکت بالا زمینه انتخابات قوی و موثر و جریان ساز در تحولات داخلی و خارجی را فراهم میسازد و بسیاری از مشکلات درون را حل و توطئه بیرون را خنثی می سازد.
وی گفت: جبهه پایداری از افراد اصلح که متعهد به آرمانهای انقلاب و شهیدان هستند و برای نمایندگی مجلس برنامه دارند، برای حضور در انتخابات دعوت می کند .
مسول جبهه پایداری با اشاره به اهمیت انتخابات گفت: افراد باید برای مسایل و‌مشکلات اقتصادی و معیشتی برنامه و ایده داشته باشند دارای روحیه مردمی و ساده زیستی داشته و متصل به کانون قدرت و ثروت نباشند.
وی تاکید کرد: این جبهه نیز از افراد سالم، پاکدست، کسانی که اهل دخالت در انتصابات نباشند و متعهد به آرمانهای امام و شهدا حمایت می‌کند.
انتهای پیام