آغاز عقد قرارداد آب زراعی محصولات زمستانه و پائیزه در شبکه آبیاری دز/ ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار محصولات تابستانه
آغاز عقد قرارداد آب زراعی محصولات زمستانه و پائیزه در شبکه آبیاری دز/ ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار محصولات تابستانه
مدیر امور مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از آغاز عقد قرارداد آب محصولات زراعی پائیزه و زمستانه در شبکه آبیاری دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “محمدرضا سپهری” گفت: کشاورزان حوضه دز جهت عقد قرارداد آب می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه جهت عقد قرارداد آب به تدریج به امور مشترکین مراجعه نمایند.

وی عمده محصولات زمستانه و پائیزه را صیفی‌جات شامل سبزی،کاهو،کرفس، انواع‌کلم، سیر،کدو، شلغم، پیاز و سیب زمینی ومحصولات دیگر شامل گندم، چغندرقند، کلزا، کشت های گلخانه ای، جو و… عنوان کرد و افزود: مراجعه به موقع کشاورزان جهت عقد قرارداد آب می تواند باعث برنامه ریزی و خدمات بهتر به کشاورزان در زمینه تامین و توزیع آب کشاورزی شود.

سپهری به آمار قرارداد آب سال قبل اشاره و تاکید کرد: زمستان و پائیز پارسال، قرارداد آب بیش از ۶۷ هزار هکتار انواع محصولات زراعی به ثبت رسید که  امسال با توجه به آمار ثبت شده کشت های تابستانه و تمایل بیشتر کشاورزان به کشت زمستانه و پائیزه پیش بینی می شود سطح زیر کشت محصولات زراعی بویژه دو محصول گندم و چغندرقند افزایش یابد. 

وی همچنین از ادامه عقد قرارداد محصولات تابستانه در امور مشترکین شرکت خبر داد و گفت: تاکنون قرارداد بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از انواع محصولات تابستانه منعقد شده و انتظار می رود کشاورزان تابستانه کار در اسرع وقت جهت عقد یا تکمیل قرارداد خود مراجعه نمایند. شرکت بهره برداری از شیکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را بر عهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.