سازمان آب و برق خوزستان رتبه راهبر برتر تحقیقاتی در بخش نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی آب کشور را کسب کرد
سازمان آب و برق خوزستان رتبه راهبر برتر تحقیقاتی در بخش نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی آب کشور را کسب کرد
مدیر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان برای نخستین بار موفق به کسب رتبه راهبر برتر تحقیقاتی سال ۱۴۰۲ آب کشور شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، داریوش بهارلویی، مدیر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان پس از بررسی عملکردها توسط وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۲ به عنوان راهبر برتر تحقیقاتی در آب کشور انتخاب شد.

در یکسال گذشته برگزاری موفق یازدهمین نشست مدیران تحقیقات آب کشور با حضور متولیان و اصحاب نظر، اجرای ۴ نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی با همت شرکت های طرف پیمان و روابط عمومی سازمان، برگزاری موفق مدرسه پاییزه آب و محیط زیست، احیا و ایجاد مرکز رشد و نوآوری با رویکردی جدید، تفاهمنامه های همکاری گسترده با مراکز دانشگاهی، حمایت مستمر از مقالات همکاران و پایان نامه های پژوهشی، جذب سرمایه های جدید در تحقیقات، توسعه ارتباط با دبیرخانه شورای عطف و معاونت علمی رئیس جمهوری و استفاده از ظرفیت های موجود، مشارکت فعال و اثر گذار در شورای آبفن استان با همیاری بخش آموزش سازمان، عقد قراردادهای پژوهشی با شرکت های دانش بنیان، ساده سازی و مردمی کردن ارتباط با تحقیقات سازمان، انتخاب به عنوان شرکت پایلوت طراحی و ایجاد سامانه جامع تحقیقات آب کشور با کمک مدیریت فناوری سازمان به سبب تجارب خوب، تهیه نشریه خبری تحقیقات و برنامه ریزی  برگزاری و انجام مقدمات اجرایی چهارمین جشنواره فناوری نوین در صنعت آب و برق در آینده نزدیک، تنها بخشی از فعالیت های حوزه توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان است که راهبری آن شایسته تقدیر در وزارت شده است.