فرایند مصاحبه جبهه پایداری خوزستان با نامزدهای انتخاباتی شروع شد/ از شاخص ولایت مداری و انقلابی گری کوتاه نخواهیم آمد
فرایند مصاحبه جبهه پایداری خوزستان با نامزدهای انتخاباتی شروع شد/ از شاخص ولایت مداری و انقلابی گری کوتاه نخواهیم آمد
کریمی تبار بیان داشت: نمایندگانی که دوره‌های قبل به جریان های انقلابی پشت کردند و با پیمانکاران عهد اخوت بستند این دوره باید طرد شوند و حتما این افراد را به مردم معرفی خواهیم کرد.


کریم کریمی تبار در گفت و گو با خبرنگار آوای خوزستان در اهواز، بیان داشت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان خوزستان فرایند دعوت و مصاحبه با نامزدهای انتخاباتی را شروع کرده است.
وی افزود: یکی از وظایف و رسالت های جبهه پایداری معرفی افراد انقلابی و خوش نام و دلسوز و کارآمد است که برای همین منظور ۴۰ شاخص در بخش های انقلابی گری و کارآمدی جمع آوری و استحصا شده است.
مسئول جبهه پایداری خوزستان اظهار داشت: یک پالایش اولیه صورت می‌گیرد و سپس نامزدهای شاخص دعوت به مصاحبه و گزینش می شوند و در نهایت جبهه لیست خود را برای ۱۸ کرسی خوزستان در مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
کریمی تبار تاکید کرد: هدف نهایی ایجاد شور و شعور انتخاباتی برای مشارکت بالاست و جبهه نیز در امر انتخاب مردم کمک می کند و این اطمینان را میدهیم که در لیست های که شفاف ارائه خواهد شد، اصل رضای الهی است و دنبال سیاسی کاری نیستیم.
وی ادامه داد: تقوای الهی داشتن، کارآمدی، رضایت عمومی و مردمی ، ولایت مداری و تبری از فتنه گران و ساده زیست بودن مورد تاکید است و از این شاخص‌ها عدول نمی‌کنیم ولو نتیجه انتخابات چیزی دیگری شود.
این فعال سیاسی گفت: مردم آگاه و قوه تشخیص خوبی دارند و در بزنگاه ها تصمیم خوبی می گیرند و قطعا مردم به لیست های منفعت طلبانه، ضد مردمی اعتنا نخواهند کرد.
کریمی تبار بیان داشت: نمایندگانی که دوره‌های قبل به جریان های انقلابی پشت کردند و با پیمانکاران عهد اخوت بستند این دوره باید طرد شوند و حتما این افراد را به مردم معرفی خواهیم کرد.
انتهای پیام