دانشگاه کشاورزی خوزستان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی کشور را دارد
دانشگاه کشاورزی خوزستان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی کشور را دارد
رییس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: ماموریتی که ما در دوره اخیر برای خود تعریف کردیم، حذف دیوار و‌حائل بین دانشگاه و جامعه بوده و نمی‌خواهیم مثل سایر مراکز تافته جدا بافته باشیم و برای همین با وجود تنگناهای منابعی، به دل روستاها و جوامع هدف کشاورزی رفتیم و با آغوش باز از دامداران، برنج کاران و روستاییان استقبال کردیم و در صورت حمایت لازم میتوانیم برای بهبود و توسعه کشاورزی خوزستان چاره اندیشی کنیم.


به گزارش آوای خوزستان از اهواز، جمال فیاضی رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در نشست محمد امیر منتخب مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس دوازدهم اظهار داشت: دانشگاه یک پشتیبان قوی برای توسعه استان است.
وی افزود: حضور منتخبین مجلس در دانشگاه ضمن تقویت جایگاه مراکز علمی در معادلات استانی،اساتید می‌توانند در تحلیل و تقنین قوانین به نمایندگان کمک کند.
فیاضی ادامه داد: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جزو ۳ دانشگاه برتر و تخصصی حوزه کشاورزی در کشور است که در اکثر رشته های علوم کشاورزی و در مقاطع مختلف دانشجو می پذیرد.

وی با اشاره به قدمت طولانی این دانشگاه و منابع انسانی و اساتید برجسته در دانشگاه گفت: ماموریتی که ما در دوره اخیر برای خود تعریف کردیم، حذف دیوار و‌حائل بین دانشگاه و جامعه بوده و نمی‌خواهیم مثل سایر مراکز تافته جدا بافته باشیم و برای همین با وجود تنگناهای منابعی، به دل روستاها و جوامع هدف کشاورزی رفتیم و با آغوش باز از دامداران، برنج کاران و روستاییان استقبال کردیم و در صورت حمایت لازم میتوانیم برای بهبود و توسعه کشاورزی خوزستان چاره اندیشی کنیم.
فیاضی با اشاره به رویکرد دیپلماسی علمی گفت: رسالت خود را به بیرون مرزها نیز گسترش دادیم و برای نخستین بار از دانشجویان و اساتید عراقی برای حضور در دانشگاه دعوت و هفته علمی فرهنگی با دانشگاه بصره برگزار کردیم.
وی بیان داشت: برای رفاه حال پرسنل شبانه روز تلاش داشتیم که رفاهیات و رضایت عمومی را جلب کنیم و در قیاس با دانشگاه های دیگر در این بخش موفق عمل کردیم.
رییس دانشگاه گفت: در مسیر علمی اهتمام و اصرار داریم و از کنش‌گری علمی به شدت حمایت می‌کنیم و توانستیم برای بسیاری از نشریات دانشگاه مجوزهای علمی بین المللی اخذ کنیم و اساتید ما جزو دانشمندان دو درصد دنیا قرار گرفتند.وی به مسأله ۲برابر کردن درآمدهای اختصاصی دانشگاه اشاره و گفت: بخش عمده هزینه ها از درآمد عمومی است که باید مجلس برای این بخش ما را تقویت کند.رئیس‌ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: امیدواریم این مسیر را پرشتاب را ادامه بدهیم و ریل گزاری به سمت تبدیل شدن به قطب علمی کشاورزی کشور را تداوم بخشیم.
وی گفت: به سمت حل مسأله حرکت کردیم و در بخش زراعت چوب و پرورش دام های سنگین مرجعیت داریم و میتوانیم نیاز استان را برطرف سازیم.
فیاضی گفت: از مجلس می‌خواهیم در حل برخی مسایل ما را کمک کند و ما با این افق‌های طراحی شده نباید نگران قطعی آب و برق و چالش‌های این شکلی باشیم.
انتهای پیام