این پروژه که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت در مسجدسلیمان و توسط مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت تعریف گردیده در مدت زمان ۲ ماه و با هزینه ۳/۷میلیارد ریال و ۱۸۰ متر مکعب بتن ریزی و ۷۰ متر مکعب سنگ کاری به سرانجام رسید.  پل سواره رو قبلی دارای ۴متر […]

این پروژه که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت در مسجدسلیمان و توسط مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت تعریف گردیده در مدت زمان ۲ ماه و با هزینه ۳/۷میلیارد ریال و ۱۸۰ متر مکعب بتن ریزی و ۷۰ متر مکعب سنگ کاری به سرانجام رسید. 

پل سواره رو قبلی دارای ۴متر عرض، ۴متر طول و ۴متر ارتفاع از کف دره بود که در احداث پل جدید برای افزایش سطح ایمنی تردد خودروها، طول آن به ۸ متر افزایش یافته است.

شایان ذکر است جاده ارتباطی تمبی چم فراخ بخش گُلگیر که دسترسی بیش از ۲۰۰۰ نفر از ساکنان روستاهای حاشیه مسیر را به مرکز شهرستان مسجدسلیمان میسر می سازد پیشتر توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در قالب پروژه های عام المنفعه اصلاح، مرمت، بهسازی و آسفالت شده است.